VI Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

VI Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

Lublin, SPOTKANIE ONLINE
21 maja 2021

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Ordynatorzy i Kierownicy Klinik Chirurgii Ogólnej


Starając się zachować dotychczasową tradycję cyklicznych spotkań Ordynatorów Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej organizowanych w ramach nadzoru specjalistycznego w dziedzinie chirurgii ogólnej zapraszam wszystkich Państwa do udziału w kolejnym już VI Forum Ordynatorów. Niestety podobnie jak w roku ubiegłym sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z pandemią COVID-19 zmusza nas do organizacji Konferencji w wersji online.    


Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się dużo różnych spraw, problemów, które wymagają omówienia w gronie chirurgów kierujących jednostkami chirurgii ogólnej. Dotyczą one ograniczonej możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii w bieżących warunkach epidemiologicznych, w tym realizacji ryczałtowych zobowiązań w stosunku do NFZ. Równie ważnym są plany zmian, czy wręcz reorganizacji w programie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej. Podobnie naszej reakcji i wypracowania stanowiska wymaga sytuacja w związku z dramatycznie narastającymi brakami kadrowymi w chirurgii i zmniejszającej się wśród absolwentów kierunku lekarskiego uczelni medycznych popularności specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.


Tradycyjnie jak w latach poprzednich także w trakcie VI Forum Ordynatorów zaplanowany jest udział przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Będę się starał, aby w trakcie naszego spotkania zostały przedstawione zmiany jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia w koncepcji reorganizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii i jakie niesie to konsekwencje dla jednostek chirurgii ogólnej w związku z projektem podporządkowania wszystkich jednostek szpitalnych bezpośrednio pod administracyjny nadzór Ministerstwa Zdrowia. Nadal aktualnym pozostaje problem przygotowania jednostek chirurgii do zmian w strategii świadczenia usług medycznych dla pacjentów z nowotworami.  


Forum Ordynatorów jest również miejscem do organizacji sesji szkoleniowych, w tym prezentacji zaleceń ważnych w codziennej praktyce klinicznej każdego chirurga. To także doskonała okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń, uzgadniania stanowiska w sprawach ważnych dla środowiska chirurgów polskich.


Serdecznie zapraszam do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej.


Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Kierownik naukowy Konferencji                  

MEDTECH

Organizator oświadcza, że niniejsze Wydarzenie ma charakter wirtualny i zgodnie z Kodeksem Medtech/Polmed Organizator nie może wystąpić o nadanie mu Certyfikatu zgodnego z wyżej wymienionym Kodeksem. Jednakże Organizator oświadcza, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby Wydarzenie odpowiadało przyjętym w tym Kodeksie standardom.

Organizator

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego
ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
ul. Skrajna 12-14
20-802 Lublin

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: sklep@czelej.com.pl

(81) 446 98 11 wew. 11-14

Bartłomiej Świeboda

e-mail: bartlomiej.swieboda@czelej.com.pl

+48 797 990 717